| 26 Jul 2024
Alamat Perhubungan
BAHAGIAN INTEGRITI DAN GOVERNANS,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri,
Jabatan Ketua Menteri,
Aras 8, Blok A,
Menara Kinabalu,
88400 Kota Kinabalu Sabah.

: 088-369000 / 369263
: 088-214134
: admin.uins@sabah.gov.my
Peta Lokasi
Statistik Pelawat